Rosengårds Röster

I det här projektet har vi arbetat med att främja den demokratiska delaktigheten i Rosengård genom att skapa arenor för möten mellan boende, civilsamhället och kommunala aktörer med Rosengårds folkets hus som grund. Vi har arrangerat en rad medborgardialoger där vi har bjudit in aktörer inom t.ex. Arbetsmarknads- och socialnämn, Kommunal och advokatbyrån HS. Under dessa dialoger har vi bland annat bjudit in kommunalråden Sedat Arif och Frida Trollmyr. Vi har även haft en kontinuerlig dialog med Smittskydd Skåne kring corona-pandemin där vi uppdaterat varandra kring smittspridningen och åtgärder kring informationsspridning. Utöver detta har vi även arrangerat processgrupper (bland annat en föräldragrupp) där boende kommit samman och diskuterat specifika frågor som t.ex. arbete och skola och en ungdomsledarutbildning i samarbete med ABF. Vi har också haft ett utåtriktat arbete genom att prata med boende och butiksinnehavare kring Rosengårds centrum och arrangerat en loppis på Bennets bazaar. Till följd av ökade utmaningar med digitalisering och brist på fysiska träffar har vi även väglett boende i användande av digital utrustning och hjälpt boende med kontakt med myndigheter. I projektets slutskede skapade vi även en podd med syfte att fördjupa samtal som vi hart under projektet, t.ex. med lärare och andra aktörer. Vi har hela tiden anpassat vårt arbete utifrån rådande rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Rundabordssamtal med Arbetsmarknad och Socailnämnden på Rosengårds Folkets Hus
Rundabordssamtal med Arbetsmarknad och Socailnämnden.
Rundabordssamtal med skolnämnden på Rosengårds Folkets Hus
Rundabordssamtal med skolnämnden.
Projektet finansierades av