Merhaba

Projekt Merhaba är en stödverksamhet finansierat av Folkhälsomyndigheten och består av social- och sexualrådgivning samt terapeutiska samtal till målgruppen trans och män som har sex med andra män (TMSM). Det innefattar stöd med myndighetskontakter, ombudsverksamhet, medföljning till Centrum för Sexuell Hälsa för bokning av STI-testning, motiverande samtal kring sexuell hälsa, boenderådgivning, asylrådgivning, förvarsbesök och telefonrådgivning. Terapeutiska samtal baseras på multisystematisk terapi (MST) i form av ett community-baserat behandlingsprogram utformat av en kurator. Merhaba har under 2019 gått in i sitt andra projektår med ett arbetslag bestående av 1 projektledare, 1 kontaktperson och 25 ideellt engagerade personer.

Deltagare av projektets verksamhet upplever Merhaba om en fristad för riskutsatta hbtq-personer i migrationsprocess. Projektet har till följd av det resulterat i nya värdefulla samarbeten där erfarenheten och kompetensen som projektet tillför kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i en kontext av migration har tagits tillvara. Ett viktigt exempel är samarbetet med vårdcentralen Rosengården för att utforma behandlingsgrupper till unga hbtq i asylprocess.

Projektet finansierades av

Folkhälsomyndigheten