Om Folkets Hus Rosengård

Rosengårds Folkets Hus huvudsyfte är att driva en mötesplats som är styrt av och för folket i Rosengård. Föreningens vision är att boende i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i det offentliga, politiska och kulturella livet med lika tillgång och förutsättningar att bidra till sin egen såväl som samhällets utveckling.

Målet är att vara en resurs för Rosengårdsbor och det lokala föreningslivet genom att tillhandahålla en lokal samlingsplats för möten, fester och olika kulturarrangemang, men också att bedriva verksamheter utifrån boendes behov och intressen.

Vi är medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Läs mer här.

Rosengards Folkets Hus - möte
Föreningen har till ändamål:
  • Att vara en boendecentrerad och boendestyrd arena.
  • Att möjliggöra och skapa förutsättningar för boende att påverka och ha inflytande i husets såväl som områdets utveckling.
  • Att vara en resurs för boende och det lokala föreningslivet.
  • Att vara en allmän samlingslokal med hög kvalité för möten, fester, olika kultur arrangemang, utbildningar, ceremonier m.m.

Välkommen!