Projekt KOD för Sverige

Om projektet

KOD för Sverige var ett arvsfondenprojekt på 3,5 år som fokuserade på att understödja unga utifrån egna initiativ, behov och intressen inom ramarna för kultur och demokrati. Ursprungligen fokuserade projektet på unga med erfarenhet av migration, och under projektets andra verksamhetsår, utvidgades målgruppen till unga. Ändamålet var att, tillsammans med samarbetsorganisationer, främja långsiktighet för projektverksamheterna och samtidigt understödja unga på en bredare front.

Migrationspolitikens skiftningar

Under projekttiden förändrades migrationspolitiken, vilket också hade en direkt påverkan på många ungas liv. I kombination med att organisera kulturaktiviteter, workshops, arrangemang, utflykter och läger, baserat på ungas initiativ, behov och intressen, verkade projektet även utifrån ett psykosocialt perspektiv. Vad det innebar i praktiken var att, tillsammans med rättighetsbaserade organisationer och advokatbyråer, verka för att de grundläggande mänskliga rättigheterna, så som mat för dagen, boende och att en rättsäker och inte godtycklig asylprövning, skulle tillgodoses. Vi såg också att det fanns ett behov av att synliggöra och understödja unga, vilka har erfarenhet av migration, i att göra sin röst hörd. Baserat på detta formades Ärendenummer: Människa, som handlar om att synliggöra konsekvenserna av migrationspolitiken, då unga som själva har erfarenhet av asylprövning hade företrädet till scenen. Det blev totalt sett tre uppsättningar av Ärendenummer: Människa, en på Moriska Paviljongen, en på Malmöfestivalen och en på Malmö Communitybiennal. På scen delger eller delges ungas egna erfarenheter genom teater, musik och tal. Ärendenummer: Människa trycktes även som häfte, i form av en första och andra upplaga. Häftet författades av unga själva, en människorättsaktivist, Teater Interakt och projektledaren för KOD för Sverige. Häftet layoutades av ABF Malmö, vilka även stod för tryck av häftet.

Exempel på verksamheter

Sömnad och design för tjejer, Homework-Club, dansgrupp i den afganska folkdansen Attan, musiklektioner i bland annat robab, piano/harmonium, dambura, advokatjour och kreativt skapande i bild och form. 

Exempel på utflykter/resor/läger

4 tjejläger: Kågeröd, Hörjelgården, Nya Hallaskog och Stationshuset Skäralid, med fokus på kreativt skapande, naturupplevelser och gemenskap, studiebesök på Sveriges Riksdag och möte med ekonomisk politisk talesperson för MP Karolina Skog, Malmö Opera, Malmö Stadsteater, Skånesdansteater och Musikutflykt till Skäralid.

Metodboken

Baserat på de erfarenheter som genererades författades metodboken Vem jobbar du för egentligen? 16 punkter för behovs- och intressestyrd verksamhet. Metodboken fokuserar vid att bedriva behovs- och intressestyrd verksamhet av och med unga med erfarenhet av migration under en migrationspolitisk föränderlig tid.

Bildgalleri
Länkar
Om de grundläggande mänskliga rättigheternas betydelse som förutsättningar för vidare engagemang 

https://www.jottacloud.com/s/1531c32146f673f4b58be1ed2c0f5cedd6e
Klippet är producerat av Nätverket Ideburen Sektor, Eddie Vega

Atakilti Yemane musikvideo FREWEYNI

Se Atakilti Yemane musikvideo FREWEYNI som bland annat spelades in på Rosengårds Folkets Hus

https://www.youtube.com/watch?v=vaMAAk0f_74

Projektet samverkade med bland andra

ABF Malmö, Rädda Barnen, Folkets Hus och Parker, Unga Forum, Umdi Advokatbyrå,  Norra Sorrgenfri Gymnasium, Ung i Sverige Skåne, Refugees Housing, Svenskt Queer Initiativ, Youngways, Teater Interakt, Malmö Communitybiennal, Wadajir Förening, Cityadvokaterna med flera.

Projektet finansierades av
Allmänna Arvsfonden
KOD för Sverige logo