Verksamheter

Spåkcafé

Rosengårds Folkets Hus Språkcafé kombinerar rättighetsbaserad samhällsnavigering med språkundervisning för asylsökande och personer som fortfarande etablerar sig i Sverige. Fyra gånger i veckan möter verksamhetens pedagoger Pia och Lamia eleverna i en positiv och stärkande miljö som undervisar svenska enligt en studieplan som kunskapsmässigt motsvarar SFI nivå A till C fördelat i två grupper. Utöver undervisningen arrangeras studiebesök, utflykter och sociala aktiviteter där blandningen mellan undervisningsformen och aktiviteter som främjar delaktighet och ett socialt sammanhang möjliggör tillit och gemenskap bland verksamhetens deltagare. Genom ett tätt samarbete med olika aktörer och deltagarna själva möjliggör Språkcafét till breddade nätverk som bidrar till nya kunskaper och relationer, såväl som ökad möjlighet att hitta ingångar till arbete. Språkcafé har under verksamhetsåret 2019 träffat i snitt 60 deltagare per tillfälle under 44 veckor.

I samarbete med

Länsstyrelsen, Rädda Barnen, ABF, RådRum, Somaliska Paraplyföreningen, Winnet


Organiseringsakademin

Organiseringsakademin är en del av samarbetet mellan Rosengårds Folkets hus, Rädda Barnens program På Lika Villkor och Hyresgästföreningen. Verksamheten erbjuder olika former av stöd för lokal organisering och innefattar utbildningsinsatser och verktyg för föreningsutveckling, arrangörskap och organisering. En viktig del av verksamheten under 2019 var att aktivt jobba för att minska avståndet mellan beslutsfattare och Rosengårdsbor i de frågor som kommit upp under verksamheten. Organiseringsakademin har för det syftet arrangerat dialogtillfällen tillsammans med lokala föreningar där beslutsfattare och relevanta aktörer bjudit in. Frågan om investeringar på boendestyrda mötesplatser, utomhusmiljön i Rosengård och fastighetsägares ansvar är några teman som behandlats under året.

Organiseringsakademin har under året också erbjudit handledning och utbildningsinsatser till föreningar och unga organisatörer, däribland en arrangörskurs för unga tillsammans med ABF. Under verksamhetsåret 2019 har Organiseringsakademin erbjudit ett 30 verksamhetstillfällen med cirka 140 unika deltagare. Lokala föreningar har fått stöd i att stärka sin förening och söka finansiering för att förverkliga egna visioner.

Olika verksamheter på Folkets Hus Rosengård

Homework-Club

  • Homework-Club riktas till alla er som är mellan 13 – 20 år som går i grundskolan, gymnasiet, språkintroduktion eller motsvarande.
  • Homework-Club är ett forum för studiero, läxstöd, coachning, motivation och gemenskap. Våra studiecoacher finns på plats för att stötta er i era studier.
  • Homework-Club är på tisdag, onsdag och torsdagar mellan kl. 17.00 – 20.00 på Rosengårds Folkets Hus.

För senaste uppdateringar om Homework-Club, följ oss på Instagram.

I samarbete med

Rädda Barnen, Youngways, Wadajir förening och ABF Malmö

Finansieras av

Skolverket