Barnverksamhet

Barnverksamhet Hero Image

Många barn vistas i Rosengårds Folkets Hus och ser huset som en självklar mötesplats. Vi erbjuder under skollov och högtider aktiviteter riktade till barn i grundskolålder. Dessa aktiviteter planeras i mån av finansiering och beviljade medel som Rosengårds Folkets Hus ansöker. För mer information kan ni kontakta oss via kontaktformuläret.