Om Folkets Hus Rosengård

Rosengårds Folkets Hus huvudsyfte är att driva en mötesplats som är öppen för och för folket i Rosengård. Föreningens vision är att bedriva i alla åldrar sin ha möjlighet att delta i det offentliga, politiska och kulturella liv samt ha tillgång och förutsättningar att bidra till sin egen såväl som samhällets utveckling.

Målet är att vara en arena för Rosengårdsbor och det lokala föreningslivet genom att tillhandahålla en lokal samlingsplats för möten, fester och olika kulturarrangemang, men också att bedriva verksamheter utifrån besökares behov och intressen.

Vi är medlemmar i riksorganisationen Folkets Hus och Parker Läs mer.

Medlemsmöte på Rosengårds Folkets Hus

Föreningen har till ändamål:

  • Att vara en boendecentrerad och boendestyrd arena.
  • Att möjliggöra och skapa förutsättningar för boende att påverka och ha inflytande i husets såväl som områdets utveckling.
  • Att vara en resurs för boende och det lokala föreningslivet.
  • Att vara en allmän samlingslokal med hög kvalité för möten, fester, olika kultur arrangemang, utbildningar, ceremonier m.m.

Styrelse & Personal

Halimo Nuur

Halimo Nuur

Ordförande

Munira Ahmed

Munira Ahmed

Projektledare (Ungdomsverksamhet)

Mohamed Ali

Mohamed Ali

Projektmedarbetare (Ungdomsverksamhet)

Mehdi Bendkia

Mehdi Bendkia

Verksamhetsansvarig (Tillförordnad)

Basi Hassan

Basi Hassan

Lokalvårdare

Lamia Khraibit

Lamia Khraibit

Språkträff