Kvinnoverksamhet

Kvinnoverksamhet Hero Image

Rosengårds Folkets Hus har nyligen startat ett hälsoförebyggande projekt med särskilt fokus på kvinnor som ursprungligen från Afrika söder om sahara. Projekt Aftis är ett samarbetsprojekt mellan tre medlemsföreningar för att informera, utbilda och stötta nyanlända kvinnor i frågor som rör deras sexuell- och reproduktiv hälsa. För mer information kan ni kontakta oss via kontaktformuläret.

Aktivitet 1

Aktivitet 2