Good Things Inside

Om projektet

Inom ramen för Rosengårds Folkets Hus arbete för att främja ungas engagemang och organisering har föreningen under förra året inlett ett samarbete med ungdomsföreningen Young Ways. Samarbetet resulterade i projektet Good Things inside (GTI) som fokuserar på att utveckla verksamheter för att öka studiemotivationen och bidra till att minskad stress och förebyggandet av psykisk ohälsa bland Rosengårds unga. Rosengårds Folkets Hus utgör plattformen och en stödfunktion för projektet, medan Young Ways står för innehåll och genomförande.

Projektet tog slut april 2020. Efter projektets slut fanns planer för fortsatt utveckling av delar av projektverksamheten.

Samarbetet med Young Ways förening är ett exempel på hur Rosengårds Folkets Hus kunnat understödja verksamhet för och av unga, men också ett värdefullt kompetensutbyte föreningarna emellan.

Projektets innehåll

Projektet har under det gångna verksamhetsåret innefattat etableringen av studiestödverksamheten Studieforum, två större inspirationsevenemang för unga och ett studiebesök till Stockholm där deltagarna bidrog med input till Uppsala Health Summit genom Rädda Barnen.

I samarbete med

Young Ways och Rädda Barnen

Finansieras av

Myndigheten för ungdoms – och civilsamhällesfrågor