Tillbaka

Ansök om medlemskap som privatperson

Så här gör du:

  1. Fyll i formuläret med kontaktuppgifter.
  2. Ansökan om medlemskap behandlas av föreningens styrelse under nästkommande styrelsemöte. Efter det att medlemskapet beviljats betalar ni kostnaden för medlemskapet till Rosengårds Folkets Hus bankgiro. Medlemskapet kostar 100 SEK. Denna avgift är en engångskostnad. Kostnaden för att förnya medlemskapet kostar 100 SEK per kalenderår. Tänk på att ni behöver ansöka om medlemskap på nytt efter varje årsskifte.
Skälet till att ni fyller i personnummer är för att styrelsen ska kunna pröva er ansökan om medlemskap.