Tillbaka

Ansök om medlemskap som förening

Så här gör du:

  1. Fyll i formuläret med kontaktuppgifter och bifoga stadgar, årsmötesprotokoll samt verksamhetsberättelse.
  2. Ansökan om medlemskap behandlas av föreningens styrelse under nästkommande styrelsemöte. Efter det att medlemskapet beviljats betalar ni kostnaden för medlemskapet till Rosengårds Folkets Hus bankgiro. Medlemskapet kostar 500 SEK. Denna avgift är en engångskostnad. Kostnaden för att förnya medlemskapet kostar 100 SEK per kalenderår. Tänk på att ni behöver ansöka om medlemskap på nytt efter varje årsskifte.
Tillåtna format: pdf, doc. Max 5MB.